Участие и изпълнение на Европроект

01 септември 2023

МЕБЕЛИ РАБЕЛС БЕЛЕНСКИ И С-ИЕ СД изпълнява проект „Технологична модернизация в предприятието“, съфинансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Общата стойност на проекта е  167 775.39 лв., от които 83 887.69 лв. представляват безвъзмездно финансиране. Проектът се изпълнява в периода 10.04.2023 г. – 10.04.2024 г. и има за цел да осигури материално-техническа обезпеченост на предприятието, която да доведе до дигитализация и цифровизация на производствените процеси.