Проекти

МЕБЕЛИ РАБЕЛС е реализирала множество проекти в сгради с различно предназначение и характер. Категориите, които сме обособили са „Хотели, Ресторанти, Забавления”, „ Магазини, Офиси, Рекреация” и „Индивидуално обавеждане”. В тях сме представили накратко част от нашите реализации, които се отличават с иновативност, оригинален проект и нетрадиционни решения и материали. Избраните проекти илюстрират възможностите на МЕБЕЛИ РАБЕЛС да изпълнява както мащабни обекти, така и бутикови интериори

Хотели, Ресторанти, Забавления

Изпълнените от нас проекти в тази категория са изключително разнообразни като стил и материали, с високи изиксвания за качеството на изработката и монтажа.

Магазини, Офиси, Рекреация

В тази категораия сме поставили обекти, които дават представа за възможностите на МЕБЕЛИ РАБЕЛС да изпълнява мащабни по обем проекти, изискващи много високо качество и прецизност на монтажа

Индивидуално обзавеждане

Тук сме акцентирали върху най- сложния и „възлов” елемент от индивидуалното жилищно обзвеждане – кухнята. Предложили сме разработени от нас серии , които стилово и чрез използваните материали и обработки, смятаме, че покриват много широк спектър от желанията на Клиента.