Нов Български Университет, зони за рекреация - София

Модерното излъчване и изчистените форми са присъщи на всички елементи от интериора, като една част от тях са изработени изцяло по проект на дизайнери-преподаватели в Университета

Сподели