Проектиране на кухни в 2D формат с ВиК и ЕЛ инсталации, производство на кухни